NIŠTA NIJE TAKO DOBRO, DA NE MOŽE BITI BOLJE!

JOŠ MAJSTORIJA

HomeNovo na sajtuRaniji priloziDownloadsKorisni linkovi

NAŠA PONUDA

Tehnike pčelarenja

Sito-štampa

Geokupole

Uradi sam

 

PREPORUČUJEMOLiteraturaVideoPriče za dušu

Komentari

 

 

 

Prilog broj 11.    

  

"Sunčane" košnice

Autor: Slobodan Ž. Janković

     

Pre nekoliko godina, u srpskom listu "Pčelar", objavljen je članak o "Sunčanim" košnicama, koji je priredio i sa ruskog preveo, prof. dr Slobodan Miloradović. Taj članak inicirao je jedan broj pčelara Srbije, da naprave, ili da jedan broj svojih košnica prilagode zahtevima koji su navedeni. Među tim pčelarima, bio sam i ja.

Ugradio sam na jednoj košnici DB košnici sa 12 ramova, termo prozor veličine 370x140 mm, sa prednje strane. Na drugoj košnici ugradio sam dva prozora istih dimenzija, jedan spreda sa donjom ivicom na 70 mm od dna plodišta (kao i kod prve košnice), i drugi sa gornjom ivicom prozora na 70 mm od vrha plodišta. Sve se to vidi iz sledećih fotografija:

 

 

Slika 1. Pred ugradnju prozora

 

Slika 2. Sa ugrađenim prozorom

 

Slika 3. Sa dva prozora - pogled spreda

Slika 4. Sa dva prozora - pogled od pozadi

Prva iskustva su bila krajnje protivrečna. Jedni su tvrdili da su iskustva pozitivna, drugi da nema nikakvih vidnih rezultata, neki su pak tvrdili da su navedene košnice ništa drugo do "krematorijum" za pčelinje zajednice.

Moja iskustva, posle višegodišnjeg praćenja, na dve DB 12-to ramne košnice su sledeća:

    1. Najvažnija prednost je u tome, što se, neki procesi u košnici, mogu utvrditi i bez otvaranja košnice (broj zaposednutih ulica, gde se u toku zimskog perioda nalazi klube, kada se i na kojoj temperaturi već formira klube, kako napreduje gradnja saća ili rama građevnjaka i sl.). Ovo posebno važi za jednu od dve pomenute košnice koja ima ugrađena termo stakla sa obe strane (spreda i pozadi - Slika 3. i Slika 4.)

    2. Da ove košnice zaista ne budu "krematorijumi" treba da su smeštene u hladu, pogotovu u onom delu dana kada je zračenje najjače. U takvim uslovima, zatvarači prozora mogu biti skinuti najvećim delom godine, izuzimajući zimu i rano proleće.

     3. Pčele u ovim košnicama su "mirnije", u odnosu na košnice bez prozora.

    4. Nema neke značajne razlike u pogledu prinosa. Drugim rečima, ne bih mogao konstatovati da se prinos meda povećava zahvaljujući umetnutim prozorima.

     5. Nije bitno koja je dužina prozora (u članku se navodi da treba da bude tolika, da se vide četiri rama), ako se poštuje gore navedeno i ako se postave pokretni zatvarači. U tom slučaju bolje je zbog već navedenog, da su duži.

     6. Prednosti, u smislu da se društva u ovim košnicama, u odnosu na druge manje roje, nisu uočene. Ako se potrebne mere preduzimaju na vreme situacija je ista kao i kod drugih košnica. Važi i suprotno, ako potrebne mere izostanu i društva u ovim košnicama roje se kao i u drugim.

     7. Kada je u pitanju varoa, ima je u obimu kao i u drugim društvima. Ni značajno više, niti pak manje.

U celini posmatrano, i prednosti navedene pod tačkom 1., bar za mene, dovoljan su razlog koji opravdava dodatna ulaganja koja sam imao.

   

 

Rojevi

Manji pčelinjaci

Matice

Pribor i oprema

Propolis

Med

CD i DVD

Razno

Kontakt

VAŠ BANER OVDE

Copyright © 2005. Slobodan Ž. Janković; Urednik i webmaster