NIŠTA NIJE TAKO DOBRO, DA NE MOŽE BITI BOLJE!

JOŠ MAJSTORIJA

HomeNovo na sajtuRaniji priloziDownloadsKorisni linkovi

NAŠA PONUDA

Tehnike pčelarenja

Sito-štampa

Geokupole

Uradi sam

 

PREPORUČUJEMOLiteraturaVideoPriče za dušu

Komentari

 

 

 Prilog broj 18.

Dizalica sa vagom

(Objavljeno u časopisu „Pčelar“ broj 11/1990.)

 

 Autor: Dobrisav Todorović, T. Užice

Priredio: Slobodan Ž. Janković

Dizalica koja će ovde biti opisana služi da olakša posao pri zameni nastavaka, pregledu košnica i čišćenje podnjača na stacionarnim pčelinjacima. Kada je iz bilo kog razloga potrebno pristupiti donjem nastavku košnice sa više nastavaka gornji nastavci se jednostavno dizalicom podignu na određenu visinu i tu vise dok se obavi posao a zatim spuštaju na svoje mesto. Po potrebi može se podići i cela košnica. Ako se izmeću dve ploče na dizalici postavi kućna vaga (za telesnu težinu) može se meriti težina podignutog tereta.

Konstrukcija dizalice i način funkcionisanja jasni su sa crteža. Dizalica se postavi tako da ,,opkorači" košnicu, nastavak se zakači kukama i podiže namotavanjem čeličnih užadi na koturove. Puštanjem ručice teret se zaustavlja na dostignutoj visini.

Portal i nosač koturova izrađuju se od čeličnih profilnih cevi. Koturovi mogu biti od tvrdog drveta. Osovina je metalna, uležištena u čaure zavarene u nosaču. Na nosač i portal zavareni su čelični limovi oblikovani tako da celom površinom naležu na vagu kada se ova postavi između njih. Na limove se može nalepiti guma radi boljeg naleganja. Kada se vaga ukloni gornji lim naleže na donji tako da se mogu međusobno fiksirati zavrtnjem.

Napomena priređivača: Datu konstrukciju moguće je uprostiti, bar u delu koji se odnosi na zupčanike (ako je problem nabavka istih i više uloženog rada). Tada se ručica postavlja direktno na osovinu sa koturima. Na gornjem delu ručice (na poluzi, iznad ručice za držanje - i tako da ne smeta pri okretanju) treba napraviti otvor u kojem se nalazi jedna poluga sa oprugom, koja omogućava da se, kada je to potrebno, upuštanjem poluge u rupu na stubu (koju takođe treba izbušiti) ručica fiksira i drži teret. Sama poluga ručice treba da ima dovoljnu dužinu, kako ne bi bio potreban veliki napor pri dizanju tereta.

 

Rojevi

Manji pčelinjaci

Matice

Pribor i oprema

Propolis

Med

CD i DVD

Razno

Kontakt

VAŠ BANER OVDE

Copyright © 2005. Slobodan Ž. Janković; Urednik i webmaster