NIŠTA NIJE TAKO DOBRO, DA NE MOŽE BITI BOLJE!

JOŠ MAJSTORIJA

HomeNovo na sajtuRaniji priloziDownloadsKorisni linkovi

NAŠA PONUDA

Tehnike pčelarenja

Sito-štampa

Geokupole

Uradi sam

 

PREPORUČUJEMOLiteraturaVideoPriče za dušu

Komentari

 

 

 

IN MEMORIAM

Gvozden Skitnja, član BUP-a, preminuo je u 75. godini života. Od rane mladosti bavio se pčelarskim zanatom. Bio je veliki zaljubljenik u pčele i prirodu. Uvek je pomagao pčelarima svojim savetima i inovacijama. Bio je dugogodišnji pregledač pčela, aktivan član udruženja pčelara  Beograda i Srbije. Mnogi njegovi đaci su danas uspešni pčelari i njegov doprinos pčelarstvu je veliki. Pamtićemo ga kao dobrog, vrednog i humanog čoveka. Posle njegove smrti, njegove pčele neće više leteti, jer se tradicija prekida. Hvala mu na druženju i prijateljstvu. Neka mu je večna slava i hvala.

Spasoje Rajević, BUP


Neka prilog koji sledi, a jedan je od mnogih objavljenih u časopisu "Pčelar", bude još jedno sećanje, na vrsnog pčelara i inovatora, kakav je bio Gozden Skitnja.

A jedan od onih, koji nedavno, na osnovu njegovih skica izradi UVLAKU GS, sa velikim zadovoljstvom je prihvatio da fotografije koje je snimio, ovde i objavimo (pogledati na kraju priloga).

S.Ž.J.


Prilog broj 19.

UVLAKA „GS" - ZA UVLAČENЈE VAGE ISPOD KOŠNICE

(Objavljeno u časopisu "Pčelar", broj 4/1978)

Piše: GVOZDEN SKITNЈA iz Novog Beograda

Priredio: Slobodan Ž. Janković 

Napredni pčelari sa većim brojem košnica poseduju nekoliko vaga na svom pčelaniku. Svakako, to iziskuje veće izdatke za kupovinu vaga čija cena nije svima pristupačna.

Posle mnogih razgovora vođenih sa njima, ostvario sam svoju ideju da se sa samo jednom vagom mogu ostvariti isti efekti kao da ih ima više. Naime, konstrukcija uvlake „GS" (koju sam patentirao) omogućuje, sa manjim ulaganjima za njihovu izradu, merenje kontrolnih košnica, na raznim pozicijama smeštaja pčelanika, sa jednom vagom koja se prenosi od uvlake do uvlake, dakle, od pčelanika do pčelanika.

Prednost ovog izuma je i u tome da se ne mora vaga posebno zaštićivati od vlage, zbog padavina, zaključavanja ili držanja kontrolnih košnica na vagi u posebno izgrađenim barakama, zbog eventualnih krađa, kako sam to imao prilike da vidim. Dovoljno je imati uvlaku ispod kontrolne košnice, uvući vagu u uvlaku, podići putem malog uređaja celu košnicu tako da se ona osloni i nađe se na osloncu vage i merenje može da počne. Posle merenja izvuče se vaga iz uvlake pošto se prethodno malim uređajem oslobodi od uvlake i kontrolna košnica je popovo na čvrstom tlu koje je, u našem slučaju, sama uvlaka. Jasno je da se posle merenja može preći na drugi deo pčelanika, gde nas čeka kontrolna košnica smeštena na istu takvu uvlaku.

Opis uvlake „GS"

Uvlaka „GS" (inicijali autora) za uvlačenje vage ispod košnice (Sl. 1) izrađena je od gvožđa „G" profila, čije su stranice međusobno spojene limenim trakama debljine 2—3 mm.

Dimenzije uvlake nisu date zbog toga što ne postoje standardi za izradu pčelarskih vaga pa prema tome nema ni serijske proizvodnje. Na osnovu iznetog, vlasnik vage određuje dimenziju uvlake prema svojoj vagi. Idejno rešenje se ne menja, ono je uvek isto bez obzira što su moguće modifikacije, dopune itd.

Na slici je prikazano idejno rešenje koje kod većeg broja pčelara u Beogradu već ukazuje na veoma korisnu alatku. Kako se vidi, suština uređaja je u tome što je visina horizontalne ravni gredica 1 na uvlaci, niža od horizontalne ravni vage za 10 do 15 mm.

Slika 1. Uvdaka „GS" za uvlačenje vage ispod košnice

1. Nosač gredice; 2. Klizni podizač; 3. Vođica podizača; 4. Oslonac poluge; 5. Poluga;

6. Otvor za osiguranje poluge

Drugo, na vertikalnom limenom stubu se nalazi vođica 3 u koju se uvlači klizni podizač 2 sa horizontalnim podupiračem koji je za 2 mm niži od horizontalne ravni gredica 1 na kojima leži košnica.

Treće, na vertikalnom limenom stubu se nalazi oslonac 4 poluge 5. Četvrto, košnica sa svojom podnjačom leži na gredicama 1 uvlake. Gabariti podnjače su veći od gabarita uvlake. Ukoliko to nije slučaj tada se preko gredica 1 postavi drvena ili bilo kakva čvrsta ploča (rešetka) pa na nju kontrolna košnica.

Rad sa uvlakom „GS"

Kontrolna košnica leži na gredicama 1 uvlake. Postave se poluge 5 na uvlaku, kako se to vidi na sl. 1.

Pritiskom na poluge 5 u pravcu strelica, deluje se na klizni podizač 2 a preko njega i na podupirač, koji deluje na podnjaču košnice (ili na čvrstu ploču) i podiže je u vis toliko (za 10—15 mm) da se vaga može uvući ili izvući.

U podignutom položaju do kraja poluge, vrši se osiguravanje poluga u prorez 6 na uvlaci i na taj način oslobađaju se ruke, kako bi mogli uvući vagu u uvlaku i, posle obavljene operacije, kako bi je mogli izvući u smeru široke strelice.

Kako se vidi, postupak je jednostavan i podseća na funkciju ladice (fijoke).

Pošto se vaga smesti u uvlaku, oslobaćaju se poluge iz proreza 6 i spušta košnica na vagu i merenje može početi.

Posle obavljanja merenja, kako je rečeno, ponovo putem poluga, oslobađamo vagu i izvlačimo je iz uvlake a potom spuštamo kontrolnu košnicu na uvlaku.

Zaključak

Sa uvlakom „GS" za uvlačenje vage ispod košnice, postignute su sledeće povoljnosti:

1. Kontrolna košnica leži na uvlaci kao na postolju, bez vage.

2. Prema veličini pčelanika postavi se potreban broj uvlaka a koristi se samo jedna vaga.

3. Vaga se, kao alatka, nalazi uvek uz pčelara i nije izložena nepovoljnim atmosferskim uticajima, eventualnim krađama i može se čuvati u suvoj prostoriji sa upotrebom kada je to potrebno.

Ceneći članove naše društvene organizacije, a pčelarstvo prevashodno, i uz inicijativu časopisa ,,Pčelar" dozvoljavam izradu patentiranog uređaja svima koji je grade za svoje potrebe. Za masovnu proizvodnju uvlaka, proizvođač je dužan da se obrati našem časopisu.

SA SKICE - NA DELO!

Preduzimljivi Zoran Vuković, pčelar iz Foče, BIH, potrudio se, da na osnovu gore date skice, izradi UVLAKU GS. Ako urednik ovog sajta dobro zapaža, Zoran je u nekoj meri  i unapredio Gvozdenovo rešenje, jer je umesto horizontalnih podupirača, na kojim treba da bude košnica pri podizanju, uradio kompaktno horizontalno postolje na kojem košnica uvek leži.

            

                            Slika 2.       Slika 3.         Slika 4.

Kliknite na svaku fotografiju radi dobijanja uvećanog prikaza.

Siguran sam, da ćete i vi poželeti, da uradite bar neki primerak ove korisne sprave. Zoran kaže da je veoma zadovoljan sa izrađenom uvlakom.

Ostaje nam da se zahvalimo Gvozdenu i Zoranu na učinjenom.

 

Rojevi

Manji pčelinjaci

Matice

Pribor i oprema

Propolis

Med

CD i DVD

Razno

Kontakt

VAŠ BANER OVDE

Copyright © 2005. Slobodan Ž. Janković; Urednik i webmaster