NIŠTA NIJE TAKO DOBRO, DA NE MOŽE BITI BOLJE!

JOŠ MAJSTORIJA

HomeNovo na sajtuRaniji priloziDownloadsKorisni linkovi

NAŠA PONUDA

Tehnike pčelarenja

Sito-štampa

Geokupole

Uradi sam

 

PREPORUČUJEMOLiteraturaVideoPriče za dušu

Komentari

 

 

 

 

Todorovski Srđan, rođen 1962 u Banatskom Plandištu, potpukovnik Vojske Srbije, pčelari od 1993, bio urednik Beogradskog Pčelara, dve Tesline medalje za inovacije u pčelarstvu, Zaslužan pčelar SPOS-a, diploma "prof. Jovan Živanović", više priznanja u DP "Beograd", sekretar DPB. Pčelari sa 70 LR kosnica.

 

Prilog broj 30

 

BOJLER DEKRISTALIZATOR ZA MED

 

Uputstvo za samogradnju dekristalizatora za med (dalje uređaj), na bazi starog bojlera, namenjeno je svakom tehnički usmerenom pčelaru sklonom samogradnji. Takođe, svaki pčelar kome je potreban mali dekristalizator meda za kućnu upotrebu, može brzo i jeftino da izradi ovakav uređaj uz pomoć stručnog lica.

Cilj ovog uputstva je da pomogne svakom ko je zainteresovan za izradu uređaja, na osnovu praktičnog iskustva autora.

 

SAŽETAK:

 

Problem dekristalizacije meda poznat je svakom pčelaru. Poznata su mnoga rešenja čija je najčešća mana da su skupa. Mane postojećih uređaja su takođe da su često nepraktični sa stanovišta upotrebe (projektovani za bure, a mi imamo tegle ili kante), zahtevaju posebne rezervne delove ili je za njih potrebna posebna prostorija.

Suština ovog rešenja je da se sa vrlo malim ulaganjima, uz korišćenje svima dostupnog alata, napravi jedan svim pčelarima potreban uređaj. Praktična izrada  i upotreba ovakvog uređaja potvrdili su njegovu pogodnost za obradu manjih količina meda.

Radi lakšeg razumevanja postupka samogradnje, tekst je praćen sa dve električne šeme i 4 fotografije. Autor je koristio odbačeni bojler "Iskra - EKONOMIK" od 50 l starije proizvodnje. Postoje  mnogi tipovi električnih bojlera za vodu. NJihove električne šeme su uglavnom iste. Različitost bojlera ne predstavlja prepreku da se bilo koji preradi u dekristalizator za med. Priručnik za opravku bojlera je dobrodošao. Autor je koristio tehničko uputstvo za bojler.

 

UVOD:

 

Poznato je da prirodni med kristalizira. Kod meda od uljane repice taj proces je vrlo brz (5 dana) dok je kod bagrema vrlo spor (do 2 godine). Međutim, mnogi kupci traže isključivo tečni med, posebno ako su kristali krupni kao kod suncokretovog meda. Drugi su navikli na tečni med i nerado menjaju naviku. Da bi izašao u susret kupcima meda, pčelar mora biti spreman da zadovolji njihove zahteve. Ovakav uređaj omogućava da se med dekristališe na tačno određenoj temperaturi, koja je Zaknom propisanana na maksmalno 50oC. Sa druge strane, moralna je obaveza pčelara da kupcima (deci, starijima, bolesnicima, rekonvalescentima) ponudi potpuno isravan pčelinji proizvod sa očuvanim svim zdravstvenim i bioaktvnim osobinama.

Pčelar ne sme dopustiti da kupac ili potrošač "skuva" teglu meda u loncu punom vruće vode.

Ovakvo rešenje dekristalizatora za med omogućava pčelaru da može zadovoljiti zahteve kupaca u svako vreme, pri čemu su ulaganja, troškovi eksploatacije i lični rad zanemarljivi.

Uslovi za samogradnju:

Bilo kakva prostorija od bar 3m2, koja je suva i ima mogućnost provetravanja.

Stručna pomoć električara, posebno za proveru električne bezbednosti i ispravnosti uređaja.

 

POTREBAN ALAT: zvezdasti šrafciger, pljosnati šrafciger, metar, grafitna olovka, kombinovana klešta, kuhinjski nož, ručna bušilica, burgija 5 mm, testera sa reznim listom za metal (bonsek), turpija, čelična četka, brusni papir (šmirgla), dleto, čekić, kontrolni termometar (do 80oC, koristi se u  fotolaboratoriji), četka za farbanje, viljuškasti ključevi br. 10-13, vodoinstalaterska klešta (po potrebi, a mogu poslužiti i za završno testiranje uređaja).

Električni alati su pogodniji, posebno ako samograditelj nema komšije.

Potreban materijal i delovi:

-   temeljna farba - minijum (ili sprej) 0,5 kg

-   uljana ili lak farba (ili sprej) 0,5 kg

-   sijalica 40W (jača nije neophodna)

-   sijalično grlo sa držačem (bilo koje izvedbe)

-   kabal za napajanje električnom energijom sa šuko utičnicom (dalje KNEŠ) trožilni preseka 1 mm2 po vodu, dužine prema potrebi

-   bakarne žice braon, plave (crne) i žutozelene boje, preseka 1 mm2, dužine po 1 m

-   L profil 30x30 mm dužine oko 40 cm, 3 kom.

-   zavrtanj sa maticom Æ 5 mm, dužine 50 mm ili više, 6 kom.

-   ploča od salonita (vitroplasta, pertinaksa, PE ploča i slično), debljine 5-10 mm, površine malo manje od unutrašnjeg prečnika kazana bojlera (za postolje)

-   čelični lim debljine 3mm površine kao u prethodnoj tački, ili armatura Æ5-6 mm , ili flah 20x2mm dužine po potrebi (za nosač postolja)

-   tanki štamparski lim ili ALU folija za domaćinstvo, 1m2

-   komad kanapa Æ3-4 mm, 20 cm

-   električne kleme (po potrebi)

-   odvijač sprej (WD-40) (nije neophodan)

-   sredstvo za skidanje korozije- antirost 0,2 l (nije neophodno),

-   mlečna kiselina 0,2 l (nije neophodna),

Efektivno potrebno vreme za izradu je oko 6 sati. Stvarno vreme je duže zbog potrebe sušenja farbe (i zbog hladnog soka ili piva).

 

MERE BEZBEDNOSTI

 

Potrebno je pridržavati se propisanih opštih mera bezbednsti pri radu sa električnim uređajima. Budući da je bojler projektovan sa visokim nivoom zaštite, možemo smatrati da će naš bojler dekristalizator biti bezbedan uređaj.

VAŽNO: Posle montaže OBAVEZNO je da električar proveri izolovanost uređaja.

U toku izrade najvažnije je da uređaj ne bude priključen na električnu struju.

U toku eksploatacije voditi računa da:

-   Uređaj bude u suvoj prostoriji;

-   Ne sipati vodu u uređaj;

-   Raditi suvim rukama;

-   Ne zavlačiti ruke ispod postolja, osim kod zamene sijalice;

-   Pre otvaranja uređaja obavezno iskopčati KNEŠ iz kućne električne instalacije  (dalje KEI);

-   Voditi računa da se ne ošteti kabl za napajnje, u protivnom zamenti kabl;

-   KEI mora biti propisna.

 

OPIS UREĐAJA

 

Spoljni izgled uređaja prikazan je na slici 1. Na slici 2 su osnovni sastavni delovi. Na slici 3 prikazana je unutrašnjost bojlera kada nije u pogonu, a na slici 4 sa uključenom sijalicom. Vide se vijci koji drže nožice i služe kao oslonac nosača postolja (sl. 4, poz. 1); sijalica sa sijaličnim grlom (sl. 4, poz. 2), sonde regulacionog termo prekidača (dalje RTP) i sigurnosnog termo prekidača (dalje STP) (sl. 4, poz.  3) i dance bojlera  (sl. 4, poz. 4).

Završni uređaj, spreman za upotrebu sastoji se od sledećih osnovnih delova:

A)   TELO UREĐAJA: (sl. 1)
Spolja je plašt- zaštitni Al lim (sl. 1, poz. 1), unutra je kazan bojlera(sl. 3, poz. 1), između je izolacija od staklene vune (sl. 3, poz. 2), indikator uključenosti sijalice (sl. 1, poz. 2), koji je ugrađen umesto bimetalnog termometra.

B)    DONJI POKLOPAC (sl. 1, poz. 3)
Ostaje fiksiran kao i na originalnom bojleru.

C)   GORNJI POKLOPAC (sl. 1, poz. 4 i sl. 2, poz. 2)
Postoje različite izvedbe bojlera, koji imaju različite poklopce. Potrebno je da se gornji poklopac prilagodi što lakšoj upotrebi, tj. da se jednostavno skida i vraća.

D)   GORNJA IZOLACIJA (sl. 2, poz. 2)
Upakovna je u tanak štamparski lim kako se ne bi trunila.

E)    SKALP (sl. 2, poz. 3)
Kazan od bojlera je jednodelan. Za potrebe uređaja kazan moramo preseći po visini blizu vrha na dva nejednaka dela. Tako ćemo moći da stavljamo posude za med u unutrašnjost kazana.

F)    POSTOLJE (sl. 2, poz. 4)
Služi da se na njega stave tegle ili kanta sa medom. Ukoliko raspola-žemo sa debljim materijalom, koji može da izdrži predviđenu težinu meda, tada nam nije potreban nosač postolja. Autor je koristio salonitnu ploču debljine 5mm. Postolje može biti perforirano radi bolje cirkulacije vazduha. Metalna ploča se ne preporučuje. Prednost imaju dobri elektro izolacioni i termo izolacioni materijali.

G)   NOSAČ POSTOLJA (sl. 2, poz. 5)
 Dimenzije su mu slične kao i za postolje. Može se napraviti od lima, armature ili flahova. To treba prepustiti bravaru.

H)   NOGICE (sl. 1, poz. 5)
Napravljene su od L profila 30
x30 mm. Dužinu određujemo prema potrebi.

I)     POKLOPAC ELEKTRIČNOG BLOKA (sl. 1, poz. 6)
Na njemu je točkić RTP  (sl. 1, poz. 7), koji služi za podešavanje temperature zagrevanja meda.

J)     ELEKTRIČNI BLOK (dalje EB) SA KNEŠ (šema 1 i šema 2)
Nalazi se unutar poklopca EB. To je "srce" uređaja.
Sastoji se od sledećih delova (šema1).

-  Priključne kleme (šema 1, poz. 1) N označava nulti vod (crna ili plava žica), R označava fazni vod (braon žica),  označava vod za uzemljenje (žutozelena žica).

-  STP služi da isključi struju u slučaju otkaza i ne dozvoli ponovno uključenje (šema 1, poz. 2).

-  RTP služi sa podešavanje temperature. Dugme za podešavanje se nalazi na čeonoj ploči poklopca električnog bloka (sl.  1 poz. 3).

-  Sonda  STP (šema 1, poz. 4 i sl. 4 poz. 3)

-  Sonda  RTP (šema 1, poz. 5 i sl. 4 poz. 3).

-  Indikatorska lampica (šema 1, poz. 6)

-  Sijalica- umesto grejača (šema 1, poz. 7)

Kod nekih bojlera postoje 2 grejača i 2 indikatorske sijalice. Dovoljna je jedna grana sa sijalicom najmanje snage koju nađete jer termička izolacija bojlera dobro zadržava toplotu. Druga grana se odbacuje.

Postoje izvede kod kojih su RTP i STP u jednom kućištu (šema 2, poz. 1). Nema bitnije razlike u procesu izrade uređaja.

 

POSTUPAK IZRADE:

 

Stari bojler treba prvo rasklopiti sedećim redom:

-   Odšrafiti i skinuti zidne držače bojlera;

-   Izvaditi bimetalni termometar;

-   Skinuti poklopac električnog bloka (dalje EB);

-   Skinuti donji poklopac;

-   Na donjem poklopcu napraviti tri rupe kroz koje će se provući nogice kada budu bile zašrafljene za kazan. Kao šablon može se koristiti kazan;

-   Odšrafiti i skinuti uzengiju danceta kazana;

-   Izvući kleme sa grejača;

-   Skinuti šasiju EB i izvući sonde;

-   Izvaditi dance (zajedno sa grejačem /grejačima i kućištem sonde);

-   Skinuti gornji poklopac;

-   Izvaditi gornju toplotnu izolaciju (staklenu vunu);

-   Izvući kazan;

-   Odspojiti uzemljenje;

-   Odvojiti staklenu vunu termičkog omotača od plašta;

-   Ošmirglati oplatu, gornji i donji poklopac i ofarbati uljanom ili lak farbom;

-   Odseći gornji deo kazana (skalp) neposredno uz var, vodeći računa da rez bude pravilan, tj, da je površina reza pod pravim uglom u odnosu na visinu kazana;

-   Odvaliti dužu cev iz kazana (guranjem levo-desno);

-   Odvaliti kraću cev, pomoću odvaljene duže cevi i odgovarajućeg mufa ili pomoću vodo insta-laterskih klešta;

-   Turpijom zaobliti oštre  ivice kazana, skalpa i nogica;

-   Skinuti koroziju sa kazana pomoću dleta, čelične četke, šmirgl papira i antirosta. (Serviseri bojlera koriste mlečnu kiselinu za pranje kazana). Ovo je najteži deo posla;

-   Izbušiti po dve rupe po sredini na sve tri nogice. Jednu na 2 cm od kraja, a drugu rupu 10 cm dalje. Po tim rupama izbušiti 3 para rupa na kazanu koristeći rupe na nogicama kao šablone. Voditi računa da su 3 rupe za gornje šrafove na istoj visini, tolikoj da ravan šrafova nadvisuje sijalicu za najmanje 2 cm. (sl. 4, poz. 1);

-   Očistiti skalp;

-   Na vrhu skalpa izbušiti dve rupe sa razmakom od oko 2 cm (proizvoljno);

-   Temeljnom bojom ofarbati kazan, skalp, nožice  i nosač postolja;

-   Postojeće i novonastale rupe na kazanu ne zatvarati pre završetka farbanja.

Dok se ofarbani delovi suše pripremićemo gornju izolaciju i EB.

Staklenu vunu gornje izolacije bojlera upakovaćemo u kupasto pakovanje od tankog štamparskog lima i proštepati heftalicom (sl. 2, poz. 2). Oblik takvog pakovanja treba da se uklapa u prostor između skalpa i gornjeg poklopca.

Najvažniji deo posla je  električni blok. Za prilagođavanje ovog dela novoj nameni potrebno je nešto elektrotehničkog znanja. Zato preporučujem da, u ovom smislu neiskusni pčelari, taj deo posla prepuste električaru.

Prvo treba rasklopiti EB. Postupak je jednostavan i nije potrebno objašnjenje. Grejač se skida i odbacuje kao nepotreban. Takođe se odbacuju  KNE i cev u kojoj su sonde RTP-a i STP-a. Zatim treba očistiti koroziju sa svih kontakata, šasije EB i sa danceta kazana. Poseban problem su RTP i STP. Ukoliko ste sigurni da su isti ispravni, posebno STP tada je dovoljno da se očiste. Zatim se EB sklapa. Testiranje treba prepustiti električaru. Najjednostavnije rešenje je kupiti nove TP, što je dodatni trošak ali i veća sigurnost. Zameniti sve električne vodove koji su nagoreli, ispucali ili neizolovani. Po potrebi zameniti i zarđale kleme. Na dancetu kazana izbušiti dve rupe Æ5 mm i šrafovima pričvrstiti fasung na kome su instalisana dva voda dužine po oko 40 cm (vidi sliku 4). Indikatorsku sijalicu nameštamo po želji. U ovom slučaju  ista je postavljena umesto bimetalnog termometra.

Ako se farba na kazanu, skalpu, plaštu, poklopcima i nogicama osušila tada možemo ili ponovo ofarbati, ako je potrebno, ili pristupiti montaži.

MONTAŽA se obavlja sledećim redosledom:

-   Zašrafiti nogice za kazan;

-   Rupe izlepiti fototapetom;

-   Spojiti kabl za uzemljenje;

-   Namotati izolaciju od staklene vune oko kazana i zalepiti selotejpom;

-   Navući plašt kazana;

-   Zašrafiti zidne nosače bojlera;

-   Zašrafiti dance kazana na kome je fasung;

-   Vratiti donji poklopac bojlera na svoje mesto, tako da nogice prođu kroz rupe na donjem poklopcu;

-   Vratiti električni blok na svoje mesto. Sonde povući kroz rupe na dancetu i namestiti ih u visini postolja;

-   Kablove iz fasunga provući kroz drugu rupu na dancetu i povezati na isti način kao što je bio povezan grejač;

-   Umesto starog KNE spojiti novi KNEŠ. Strogo voditi računa da vodovi za fazu, nulu i uzemljenje dođu na svoje mesto. Ukoliko je kabl kupovni, tada treba slediti boje vodova kabla;

-   Zašrafiti poklopac EB-a;

-   Zašrafiti sijalicu;

-   Gornju površinu staklene vune zaštiti aluminijumskom folijom za domaćinstvo, tako da se ne truni (sl.  3 poz. 2);

-   Provući kanap kroz dve rupe na gornjem delu kazana i vezati u čvor (služi kao ručka).

Time je postupak izrade završen.

 

PROBNO PUŠTANJE U POGON

 

Točkić RTP-a postaviti na sredinu između krajnjih položaja (0-90). Postaviti nosač postolja i na njega postolje. Kontrolni termo metar postaviti na postolje pored sondi TP-a. Priključiti KNEŠ na KEI. Sijalica treba da se upali (indikator tada zasvetli).

Vratiti skalp, gornju izolaciju i gornji poklopac na svoje mesto. Sačekati 15 minuta, ili da se indikatorska sijalica ugasi. Iskopčati KNEŠ iz KEI. Očitati kontrolni termometar Ukoliko termometar ne pokazuje željenu temperaturu, okretanjem točkića RTP-a podesiti temperaturu.

Postupak ponavljati dok se ne dostigne zahtevana temperatura. Preporučujem temperaturu od 40 stepeni C, koja dekristališe med za 2-3 dana iz potpuno očuvan kvalitet.

 

ŠTA SE JOŠ MOŽE  URADITI?

 

U funkcionalnom smislu:

-          Može se ugraditi ventilator u kazan, kako bi temperatura u celom prostoru bila ravnomernija;

-          Može se ugraditi prekidač za struju na KNEŠ ili na poklopcu EB.

U estetskom smislu uređaj se može oslikati pčelarskim motivima. Veštiji pčelari mogu uređaj prepraviti da liči na dubinu, trmku ili vrškaru.

ZAKLJUČAK:

Bojler dekristalizator za med je jeftin uređaj pogodan za samogradnju. Može biti dostupan svakom pčelaru. Pogodan je za dekristalizaciju manjih pakovanja meda. Može se koristiti u stanu, i uvek je pri ruci. Ne zahteva veliki napor u toku eksploatacije. Potrošnja električne energije je zanemarljiva. Nadzor nije potreban. Ovakav uređaj omogućava dekristalizaciju meda na tačno određenoj temperaturi, čime se ispunjava uslov i zahev da našim potrošačima ponudimo med koji nije degradiran nepropisnom dekristalizacijom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 1: Električni blok

 

                                                                Shema 2: Električni blok sa RTP i STP

                                                                               u jednom kućištu

  

 

 

 Slika 1: Spoljni izgled uređaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Osnovni sastavni delovi

 

 

                                                              Slika 3: Unutrašnjost uređaja

 

  

Slika 4: Unutrašnjost bojlera
            sa uključenom sijalicom

 

Srđan Todorovski

Korišćene su sledeće skraćenice:

 

bojler dekristalizator za med .................................................- uređaj

stručno lice, elektromehaničar, elektroinstalater .......- električar

termoprekidač, termostat ........................................................- TP

regulacioni termoprekidač......................................................- RTP

sigurnosni termoprekidač.........................................................- STP

električni blok ...........................................................................- EB

kabal za napajanje električnom energijom .............................- KNE

kabal za napajanje el. energijom sa šuko utičnicom............- KNEŠ

kućna elekrična instalacija.....................................................- KEI

gornji deo kazana ..........................................................................- skalp

 

 

Rojevi

Manji pčelinjaci

Matice

Pribor i oprema

Propolis

Med

CD i DVD

Razno

Kontakt

VAŠ BANER OVDE

Copyright © 2005. Slobodan Ž. Janković; Urednik i webmaster