NIŠTA NIJE TAKO DOBRO, DA NE MOŽE BITI BOLJE!

JOŠ MAJSTORIJA

HomeNovo na sajtuRaniji priloziDownloadsKorisni linkovi

NAŠA PONUDA

Tehnike pčelarenja

Sito-štampa

Geokupole

Uradi sam

 

PREPORUČUJEMOLiteraturaVideoPriče za dušu

Komentari

 

 

Prilog broj 6.

 

Da pčele sigurnije zimuju    

Autor: Slobodan Ž. Janković

 

(Članak sa ovom temom objavljen je u srpskom listu "Pčelar", broj 11/2002, strana 493. Ovde je prikazan taj članak, sa nekim manjim izmenama kako bi se prilagodio prikazu na ovom sajtu.)


Vrlo često, kroz razgovor pčelara, ali i napise u našem cenjenom časopisu, kao jedan od razloga za velike zimske gubitke pčelinjih društava  posebno kod LR i Farar košnica, spominje se veliki vertikalni razmak koji postoji između saća na dva susedna rama.

Pri tom se navodi da je debljina satonoše 20 mm, međurazmak između dva rama (prazan prostor) 10 mm i još 10 mm za donju letvicu.

To je ukupan prostor od 40 mm, što je, za slučaj neodgovarajućeg uzimljavanja (neadekvatan raspored hrane i položaj klubeta) u nekom trenutku, zaista veliki razmak i razlog za velike gubitke pčelinjih društava kada danima imamo niske temperature.

Prva mogućnost da se spreči  eventualni gubitak društava je da se uklone letvice 1 i 2 (vidi sl. 1.), čime se ukupan vertikalni razmak između saća na dva rama svodi na približno 20 mm.

 

 

Druga mogućnost da se spreče neželjene posledice je rekonstrukcija ramova na način prikazan na sl. 2. I u ovom slučaju uklanjaju se letvice 1 i 2 (kao na sl. 1.), s tim da se vrši i ukopavanje jednog žleba na satonoši. Na ovaj način vertikalno rastojanje saća između dva susedna rama svodi sa 40 na oko 10 mm (međuprostor).

 

 

 

 

 

Izgled gotovog rama prikazanog na slici 2.

 

 

Nadam se da crteži dati na slikama 1 i 2 i gornja fotografija, dovoljno govore i da je komentar bespotreban.

Vredi napomenuti da se iste  rekonstrukcije mogu izvršiti i kod DB plodišnih ramova, za slučaj da se uzimljavanje vrši sa dodatnim polumedištem  (magacinom hrane).

Treba reći da postupajući po navedenim predlozima dobijamo (kao ostatak od rekonstrukcije) veliki broj letvica koje možemo korisno upotrebiti (po dve od svakog rama). Pretpostavljam da većina pčelara koristi ramove od lipovog drveta, zato što u tom slučaju nema razloga za strah da će se ramovi kriviti ili lomiti zbog izvedenih rekonstrukcija, posebno u primeru sa slike 2.

Ovom rekonstrukcijom dobijaju i proizvođači ramova, jer:

     -  gornju letvicu mogu upotrebiti kao donju

     -  rad za izradu žleba na satonoši (za prolaz SO) kompenzacija je za rad  koji bi utrošili  na izradu druge donje letvice, plus manji utrošak materijala.

Treća mogućnost, kao doprinos boljem zimovanju, prikazana je na sl. 3.

Ovaj predlog podrazumeva izradu, odnosno nabavku novih ramova, koji su naročito pogodni za primenu u LR, Farar i DB košnicama, što ne isključuje primenu ovih ramova i za druge tipove košnica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U pitanju je izrada rama (okvira) koji se primenjuje kod jednog broja tzv. “Alpskih” košnica (pogledajte članak ovog autora na strani www.belibagrem.4t.com/alpska.html).

  U odnosu na ram prikazan na sl. 2., razlika je u konstrukciji satonoše, dok je sve ostalo isto.

  I u ovom slučaju, vertikalni razmak između saća dva rama je takođe oko 10 mm. Razlika je u tome što će sa obe strane satonoše (do njenog gornjeg dela) biti izgrađeno saće, čime se pored pogodnosti za zimovanje, na ovakvom ramu (okviru) dobija veća aktivna površina saća, nego na ramu istih dimenzija a klasične konstrukcije. Sav izgrađeni prostor i oko satonoše bude ispunjen medom, mada su ćelije manje dubine. To se može videti i na slici 4. gde je prikazan jedan izgrađen ram popunjen medom i leglom.

 

 

U sva tri prikazana slučaja, dolazi i do povećanja saća u donjem delu, dakle sa one strane sa koje je skinuta donja letvica. Ovo podrazumeva da treba nabaviti satne osnove veće visine, što nije teško izračunati na osnovu prikazanih crteža. Najveće povećanje ukupne visine, a time i aktivne površine saća, postiže se primenom rekonstrukcije rama prema predlogu sa slike 3., kod DB ramova (ukupna visina satne osnove umesto 270, iznosi 300 mm). Ako se ima u vidu da proizvođači ne prave problem oko izrade satnih osnova sa posebnim merama, onda je i taj problem otklonjen.

  Ako u ničem drugom, ovako predložene rekonstrukcije klasičnih ramova, sigurno će otkloniti, ili bar umanjiti opasnosti kod zimovanja, gde je osnovni uzrok prevelik razmak bez saća. Nešto više rada kod pripreme satnih osnova za slučaj sa slike 2. ne treba da budu prepreka za najveći broj pčelara, posebno onih koji pčelare sa manjim  brojem košnica. Zimski period koji je pred nama, daje nam mogućnost da razmotrimo date predloge, usvojimo neki od njih i pripremimo prve ramove koje možemo koristiti već u prolećnom razvoju društava.

  Ja pčelarim sa DB, Farar i Alpskim košnicama. Veoma sam zadovoljan primenom rekonstruisanih ramova.

Na donje dve slike, prikazana je još jedna modifikacija, u ovom slučaju primenjena na ram Alpske košnice.

 

Ovde je za satonošu uzeta letva visine 20 i debljine 10 mm.

Donja letvica je postavljena kao i na slici 3.

 

 

 

Kao što se vidi, pčele su izgradile saće po celoj visini i eliminisale tzv. smrtni prostor.

Ako posetite www.pcela.rs/novi_ram_t1.htm bićete u prilici da vidite jedan veoma ilustrativan članak koji je dao pčelar    Srđan Todorovski.

U pitanju je jedno originalno i patentirano rešenje za problem prevazilaženja "smrtnog prostora".

Posetite tu stranu neizostavno.

 

 

Rojevi

Manji pčelinjaci

Matice

Pribor i oprema

Propolis

Med

CD i DVD

Razno

Kontakt

VAŠ BANER OVDE

Copyright © 2005. Slobodan Ž. Janković; Urednik i webmaster