NIŠTA NIJE TAKO DOBRO, DA NE MOŽE BITI BOLJE!

JOŠ MAJSTORIJA

HomeNovo na sajtuRaniji priloziDownloadsKorisni linkovi

NAŠA PONUDA

Tehnike pčelarenja

Sito-štampa

Geokupole

Uradi sam

 

PREPORUČUJEMOLiteraturaVideoPriče za dušu

Komentari

 

 

Tehnike - prilog broj 6

Autor priloga, Slobodan Ž. Janković, rođen je 1946. godine. Od 1998. godine aktivno se bavi pčelarstvom, kao hobi zanimanjem. Poseduje 10 DB (sa 8, 10 i 12 ramova, 5 Farar (sa 8, 10 i 12 ramova) i 5 Alpskih košnica (sa 8 ramova). Od 1999 godine, glavni je i odgovorni urednik lista "Obrenovački pčelar", (čiji je i idejni pokretač). Izdavač je društvo pčelara "Obrenovac". Saradnik je i srpskog lista "Pčelar" čiji je izdavač SPOS, u kojem je objavio više članaka. U engleskom pčelarskom časopisu "The Beekeepers Quartely", objavljen je njegov članak o Alpskoj košnici.

Modifikacija metoda "Prirodno rojenje na veštački način" kod DB, LR i Farar košnica

        U Zborniku radova “II Kongresa pčelara Srbije”, održanom u Aleksincu 28. i 29.9.2002. godine, objavljen je i rad pčelara Čedomira Jovanovića iz Niša sa nekoliko primera “Prirodnog rojenja na veštački način”, od kojih je, i po samom autoru, najinteresantniji treći primer obrađen na strani 37.

        Kako ja, bar za sada, pčelarim stacionarno, modifikovao sam navedeni primer, učinivši ga dostupnim svim pčelarima. Istovremeno sam ugradio i neka poboljšanja, u odnosu na osnovni metod.

        Postupak koristim po završetku bagremove paše, za vreme oduzimanja medišnih nastavaka. Na svakom nastavku treba da postoji okrugli otvor prečnika 25-35 mm na prednjoj  strani.  Skinuti medišne nastavke, na plodište staviti prazan nastavak, pa poklopnu dasku, a zatim vratiti medišne nastavke s tim da okrugli otvori budu okrenuti suprotno od leta košnice (Slika 1.).

        Ispod poklopne daske treba zakačiti jednu do dve antivarozne letvice (Slika 2.).

        Sutradan skinuti medišne nastavke koji su ostali bez pčela i odneti na vrcanje.

        Za poklopnu dasku uhvatiće se roj određene veličine. Radi se o višku pčela, koje su, po oduzimanju medišta, a deo i pre toga,  ostale bez posla. Kao takve, one su ne samo višak, već i pretnja  mogućem ulasku društva u rojevi nagon. 

U popodnevnim satima, preduzimamo sledeće mere:

        1.  Skidamo kompletan nastavak sa poklopnom daskom, na kojoj se nalazi  roj i postavljamo ga na ranije pripremljen medišni  nastavak (ili plodište)  u kojem zavisno od tipa košnice može biti  9 ili 11 ramova sa satnim osnovama i jedan ram sa što mlađim otvorenim leglom (Slika 3.).

        Leglo je moguće uzeti iz iste ili neke druge košnice (na njemu ne treba da bude pčela), i taj ram, na kojem se u kavezu nalazi i nova, sparena matica, postavljamo u sredinu novoformirane košnice. košnice.

        2.  Staru košnicu (starku) premestimo na novu lokaciju (dovoljno udaljenu od nove kako bi je napustile izletnice), a na njeno mesto postavljamo novoformiranu košnicu (roj). Pored pčela iz novoformiranog roja, u novoj košnici će se uskoro naći i sve izletnice iz starke. Na ovaj način formiraće se dosta jak roj, sa značajnim odlikama prirodnog roja.

        3. Do kraja dana i u toku noći, sve pčele će napustiti medišni nastavak i preći će u plodišni deo na ram sa leglom i ramove sa satnim osnovama. U jutarnjim satima uklonimo medišni nastavak i ranije postavljene letvice. Pčelama prepustimo da same oslobode maticu.

        4. Kako je starka ostala bez izletnica, leto suzimo i u narednih nekoliko dana, dok ne stasaju nove izletnice, prihranjujemo sa razblaženim medom ili šećernim sirupom. I novoformirani roj prihranjujemo šećernim sirupom 1:1 radi što brže izgradnje saća.

        5. Za 8-9 dana, otvorimo novoformiranu košnicu i iz nje izvadimo ranije ostavljeni ram sa leglom. On je poslužio kao mamac za preostale varoe, a kako smo rekli da je u vreme stavljanja na njemu trebalo biti što mlađe otvoreno leglo, to smo omogućili da se na istom formiraju matičnjaci, za slučaj da matica nije prihvaćena. Dakle, ovaj ram je imao i kontrolnu svrhu u pogledu prijema matice (njega vraćamo u starku ili u neko drugo društvo). Tada uklanjamo i kavez u kojem je bila matica i nakratko proveravamo aktivnost matice i roja u celini.       

6. U narednim danima, zavisno od potrebe, i dalje vršimo prihranu sa 100-200 g sirupa, a posebno vodimo računa o blagovremenom proširenju i deblokadi košnice dodajući po potrebi nove ramove sa satnim osnovama (ili i ceo nastavak - što zavisi od tipa košnice), uz eventualno vađenje novoizgrađenih ramova, prevešavanja u gornji nastavak za-tvorenog legla (kod LR i Farar košnica), a sve radi što efikasnijeg korišćenja snage roja.

        7. Sa starkom postupamo kao i sa ostalim sličnim društvima.

        8. Postoji mogućnost, ako se to želi, da se formiraju i dvomatična ili dvojna društva. U tom slučaju, starka se ne pomera na novo mesto, već se po završenim radnjama vezanim za formiranje roja, postavlja iznad novoformiranog roja, sa letom okrenutim na suprotnu stranu od prethodnog položaja a time i od leta roja (Slika 4.).

        Posle primene uobičajene  terapije za oslobađanje od varoe društava koje imaju leglo (višekratno dimljenje, letvice i sl.), i zamene matice,  i gornje društvo imaće sve uslove (uz uklanjanje starog i deformisanog saća), ne samo za zdrav i ubrzan razvoj u društvo spremno za uspešno prezimljavanje, već u povoljnim pašnim uslovima i za donošenje viška meda.

       Šta smo dobili, sa ovako modifikovanim metodom?

        Dobili smo novo društvo koje je na najbolji mogući način  u poziciji da se brzo razvija  koristeći snagu prirodnog roja.

        Novostvoreno društvo, primenom letvica protiv varoe i rama sa leglom oslobodili smo veoma velikog broja varoe.

        Novostvoreno društvo razvijaće se u celini na novoizgrađenom i nezagađenom saću, čime je oslobođeno i mnogih drugih bolesti i problema koje sa sobom nosi staro saće.

        Sprečili smo eventualni rojevi nagon i sve probleme u vezi sa njim.

        Došli smo do novog društva, na kako to kaže i Čedomir Jovanović “najracionalniji i najproduktivniji način. Najracionalniji je jer nema stresanja i smeštanja ramova ( kako je to inače opisano u primeru jedan navedenog  Zbornika, na strani 36, a pre toga i u knjizi “Savremeni principi pčelarenja 2”, izdanje 2001., strana 29). Produktivnost se odražava kroz najbrži razvoj i najveći broj izgrađenih i zalegnutih ramova.”

        Modifikacijom osnovnog metoda,  dobijam dosta jači roj (jer mu pridružujem i sve izletnice), koji će imati još ubrzaniji razvoj, a izbegao sam eventualno spajanje više manjih rojeva u jedan, što se preporučuje u osnovnom metodu, ako roj (iz jedne košnice) nije dovoljne veličine.

      U zavisnosti od jačine roja i kvaliteta matice, kao i pašnih uslova, postoji mogućnost da bude potrebno postavljanje i medišta.

         Navedeni metod rojenja, rezultat je ličnog iskustva, a rezultati dosadašnje primene su veoma dobri, bolji od svih ranije primenjivanih.

Korišćena literatura:

        1. Zbornik radova, II Kongres pčelara Srbije, Aleksinac, 28. i 29.9.2002.

        2. Dr Rodoljub Živadinović, “Savremeni principi pčelarenja 2”,  str. 29, 2001

 

Rojevi

Manji pčelinjaci

Matice

Pribor i oprema

Propolis

Med

CD i DVD

Razno

Kontakt

VAŠ BANER OVDE

Copyright © 2005. Slobodan Ž. Janković; Urednik i webmaster