NIŠTA NIJE TAKO DOBRO, DA NE MOŽE BITI BOLJE!

JOŠ MAJSTORIJA

HomeNovo na sajtuRaniji priloziDownloadsKorisni linkovi

NAŠA PONUDA

Tehnike pčelarenja

Sito-štampa

Geokupole

Uradi sam

 

PREPORUČUJEMOLiteraturaVideoPriče za dušu

Komentari

 

 

 Prilog broj 21.

 

 

Vojo Brstina rođen je 1962. godine. Pronalazač je i konstruktor Nove Košnice Rodna Voja. Predsednik je udruženja pčelara Nektar iz Novog Miloševa, gde i živi sa porodicom. Opslužuje na svoja dva pčelinjaka oko 250 košnica Rodne Voje i još pomaže pčelarima početnicima na 7 - 8 pčelinjaka u opsluživanju oko 150 zajednica u novim košnicama. Pčela-rstvom se bavi profesionalno poslednjih 12 godina.  


NOVA KOŠNICA RODNA VOJA I NJENE PREDNOSTI U ODNOSU NA OSTALE NASTAVLJAČE

Autor: Vojo Brstina

www.beehivevoja.com

 

- Veća proizvodnja meda od 20% do 70% istom tehnologijom u odnosu na ostale nastavljače.

- Lak i jednostavan rad - manipulacije većinom sa nastavcima, manje sa ramovima.

- Sigurno zimovanje sa manjom potrošnjom meda (samo 8% hladnog vazduha prodire do klubeta u trećem nastavku ili 27% do klubeta u drugom nastavku) i većom mednom kapom za oko 60 do 70%, sa istom količinom meda u odnosu na L.R., D.B., Pološke, A.Ž. i ostale košnice dugih i dubokih ramova (zbog kratkoće i odgovarajuće visine rama med je pravilno lagerovan iznad klubeta po središnjim ramovima i dostupan klubetu). Nema potrebe za dodavanje pogača.

 - Brži prolećni razvoj, bolje održavanje temperature, površina iznad ramova 14dm2.

 - Idealno formiranje novih društava (u jednom nastavku do 16.000 pčela).

 - Veća iskorištenost materijala prilikom proizvodnje novih košnica, kao i stvaranje oplodnjaka (3 kom u jednom nastavku).

  - Veća mogućnost dobijanja sortnog meda (2 medna nastavka po 18-21 kilogram iznad matične rešetke)

 - Stalno mobilno stanje društva i mogućnost iskorišćavanja više uzastopnih paša (mala količina pčela lako održava neveliko leglo u kvadratnom obliku i uvek veliki broj sabiračica, izuzetne fizičke moći, jer su i one proizvedene u idealnim uslovima: obilje meda, polena i velike količine pčela, a leglo neveliko)

 

- Najmanja mogućnost rojidbenog nagona - odgovarajuća starosna struktura pčela (stabilna količina legala, više generacija dugovečnih pčela), sve zbog većeg broja manjih ramova.

- Sa istim radom održava se 100% više zajednica. Izuzetna produktivnost u radu.

- Svi ramovi su isti (20 u ukršenom plodištu i 20 u ukršenom medištu)

- Idealna ventilacija sa ukršenim ramovima kroz celu košnicu, sa 2 leta (prvo na žičanoj podnjači, a drugo na uramljenoj matičnoj rešetci između dva para nastavaka)

- Rešenje za standardizaciju do novog boljeg rešenja. Prva nastavljača prilagođena najpre potrebama pčelinje zajednice, pa tek onda čoveka. Pčele se same zazimljavaju, nema prevešavanja legla i mnogih nepotrebnih otvaranja košnica

Kada se uzmu u obzir svi navedeni faktori može se povećati proizvodnja meda od 200 do 300%. Ova košnica u toku samo jedne normalne pčelinje paše u poređenju sa mnogim drugim npr. LR, DB, AŽ, pološkama i dr. postiže toliku razliku u prinosu da u potpunosti može da pokrije svoju nabavnu cenu. Zbog vojih konstruktivnih prednosti nova košnica pruža mogućnost lakoće i zadovoljstva u radu.

Kao prva srpska domaća košnica nastavljača, nastala je na osnovu potrebe i nedostataka kod postojećih sistema košnica i kao proizvod više međusobno povezanih konstruktivnih i praktičnih rešenja.

Navešćemo nekoliko rešenja:

Međusobno ukršteni ramovi, nastavci i hranilica-zbeg u komplet košnici:

Pružaju mogućnost idealnog odstranjivanja vlage, tj. ubrzavaju proces sazrevanja meda i donošenje novog nektara, tj. veću proizvodnju meda

Pčele prelaze sa svakog rama na svaki ram, pa ubrzaju saobraćaj i nema zastoja i zagušljivosti u košnici, što omogućuje 100 raskrsnica između svakog nastavka, tj. 300 raskrsnica u komplet košnici.

Stvara se idealna mikroklima. Svež vazduh zbog dužine i ukrštanja ramova ravnomerno prolazi kroz celu košnicu i lako se održava vlažan vazdušni sloj oko legla.

Nema umiranja pčela od gladi u jednom nastavku, a med u drugom nastavku i med u jednom delu nastavka a pčele u drugom delu (kod nas normalno pčelinje klube uvek zahvata 2 lako premostiva nastavka i uvek je u dodiru sa hranom).

Ova košnica ispravlja kod mnogih pogrešna ubeđenja - veliki ram puno meda. Na više manjih ukršenih ramova pčele donose i lako prerađuju još više meda. Na velikom ramu visoka satonoša i blokada za kretanje pčela, matice i klubeta i leti i zimi. Na visokom ramu medeni venac pravi blokadu, a pčele ne vole preko zatvorenog meda da idu i gore prave medište.

Hranilica-zbeg se okreće na nastavcima:

Ako mora da se dodaje pogača, dodaje se iznad klubeta, gde god se ono nalazilo, bliže napred ili nazad, bliže levo ili desno na ramove, a ispod hranilice koja se obrće i rotira po potrebi.

Kapacitet hranilice je 2 litra sirupa.

Zbeg idealan za selidbu. Obrtanjem hranilice dobijamo zbeg sa ventilacijom.

Raspon od saća do saća između nastavaka je 26 milimetra sa ukrštenim ramovima:

 

Pčelama je omogućena laka pokretljivost između nastavaka u svim uslovima

Nema više prevešavanja. Matica prelazi gore - dole bez problema, jer je satonoša u ramu 10mm visoka, a donje letvice u gornjim ramovima 6mm, plus hodnik 10mm, što je ukupno 26mm od saća u donjem, do saća u narednom nastavku

Nema mednog venca na donjim ramovima u plodištu, nego je leglo jedinstveno u dva ukršena nastavka po oko 6 + 6 ramova, što čini idealnu loptu, odnosno pčelinje gnezdo u kvadratnoj osnovi.

Idealno iskorišćenje energije:

Površina košnice (unutrašnjeg dela) iznad ramova je 14 decimetra kvadratnih, tj. 374x374mm. Med kao stabilizator, tj. kao akumulator toplote grupisan je u 10 ramova iste dužine kao što je širina 10 ramova.

Zbog lakšeg održavanja toplote smanjena je potrošnja meda kako u toku zime, tako i tokom cele godine.

Pčele se manje opterećuju u održavanju klubeta i njegove temperature.

Zbog povoljne temperature i većih zaliha kao rezultat smanjene potrošnje hrane, dobijamo brži rani prolećni razvoj i mogućnost boljeg iskorištenja ranih prolećnih paša, kao i formiranja veoma ranih rojeva.

 

Pokretljivost plodišta i medišta:

Plodište može da se smanjuje na 1 nastavak pomeranjem matične rešetke (kao na površinu od 7 LR ramova) u slučaju nailaska neke burne i kratke paše npr. Bagrema, medište se proširuje na 3 nastavka, tj. 75% košnice ili 180 decimetara saća za lagerovanje od 54 do 63 kilograma meda.

Plodište se proširuje na 3 nastavka za potrebe razrojavanja.

U normalnim uslovima jedna kocka je plodište, a druga medište (2+2 nastavka).

Idealan nukleus u jednom nastavku:

Površina saća je 60dm2 ili 48.000 ćelija u jednom nastavku na 10 ramova.

Kapacitet nukleusa je 16.000 pčela (npr. kao 7 LR ramova), ali kvadratnog oblika.

Brza izgradnja saća zbog idealnog rama. Unutrašnja mera 344x174mm (spoljna mera 190x360mm - satonoša 392x26x10mm)

 Nukleus po potrebi sa lakoćom prihvata dodano leglo (ram je odgovarajućeg formata).

Može i da se samostalno proširi u drugi nastavak bez prevešavanja, ali to ne preporučujem.

Može i da zimuje u jednom nastavku, ako je kasno formiran.

Postupak formiranja novog nukleusa može se ponoviti za 2-3 sedmice, tj. utrostručiti broj društava na pčelinjaku

Pčele približene prirodnom staništu i prirodnim potrebama pčelinje zajednice:

Klube uvek ide vertikalno, a ne horizontalno.

Hrana za zimu pravilno raspoređena od 15 do 25 kilogama meda, sa visokom mednom kapom, kao u prirodno staništu isto zbog kraćih ramova, što nije slučaj kod mnogih košnica.

Da li smo shvatili da pčele uvek iznad plodišta ukoliko imaju slobodnog prostora, saće grade popreko u odnosu na ramove, kao i u prirodi gde imaju tu mogućnost. Primer slika autora Ivana Brndušića: Saće po projektu pčele, u časopisu Pčelar br. 5/2002 godine, str. 218. SPOS Beograd. Proverite i sami (ostavite prostor iznad medišta 5 do 10cm bez saća) pa ćete se uveriti.

Visina 4 nastavka po 20cm je 80cm. Vizuelno i praktično gledano saće u košnici je blago ispresecano satonošama od 10mm i donjim lestvicama od 6mm tj. presecima od 26mm

Med se uvek grupiše na manjoj površini gde brže zri u uslovima idealne ventilacije.

Kapacitet jednog nastavka je od 18 do 21 kilogram meda.

Kapacitet košnice je oko 64.000 pčela, a po potrebi se može i povećati.

Zbog stabilne količine legla, pčelinje društvo je otpornije na bolesti i viruse, a pčelinji životni vek je produžen, tj. vraćen je na normalan prirodan nivo.

Pčele direktno prelaze sa svakog rama na bilo koji, tj. svaki u narednom nastavku, čime se omogućuje se omogućuje idealan saobraćaj i idealna ventilacija u košnici što smanjuje rojevni nagon.

Čovek približen pčelinjoj zajednici:

Nastavci su lakši za 50% od LR nastavaka, a još i kraći, pa su duplo lakši za čoveka. A čovek je i žena, koja sa ovom košnicom može lako da manipuliše, kao deca i stariji pčelari, koji su presrećni sa novom košnicom. A i mi srednjih godina, nemamo snage za bacanje i za koju godinu nećemo biti srednjih godina. Deca i omladina se lakše odlučuju na pčelarenje, jer nema podizanja teških nastavaka od 35 ili 40 kilograma, nego 2 ili 3 puta po 20 do 25 kilograma.

Posle više meda i lakšeg rada proširivaćemo pčelinjake.

Sva društva prezimljavaju i u proleće se brzo razvijaju.

Smanjen rojevni nagon na minumum, zbog stabilne količine legla (40.000 - 45.000 ćelija), idealne starosne strukture pčelinjeg društva (više generacija pčela, tj. mali postotak najmlađih pčela koje su pokretači rojevnog nagona) i idealne veličine plodišta saća oko 120 dcm2 (kao 14 LR ramova), ali kvadratnog oblika.

Zbog idealne mikro klime pčele su mirnije i manje ubadaju.

Košnice su stabilne i sigurne na udare vetra za razliku od nekih devetoramnih ili osmoramnih košnica koje da bi zadovoljile nedostatak za saćem proširuju se u za njih pogubnu visinu.

Smanjen broj radnih zahvata u proleće i nepotrebnih otvaranja košnica ako se društva zazime na 3 nastavka. Isto i tokom leta kada se radi više sa nastavcima, a manje sa ramovima pojedinačno.

 

Dimenzije

Spoljne mere nastavaka su 414x414x200mm, a unutrašnje 374x374x200mm, dok je žičana podnjača spoljne mere 414x414x80mm, a hranilica 414x414x60mm sa istim unutrašnjim prostorom za sirup kao i za ventilaciju 144x374x55mm. Krov je spoljne mere 470x470x100mm, a ramovi: satonoša 392x26x10mm, bočne 190x36x8mm i donje 360x16-26x6mm. Osim ramova svi sastavni delovi se sklapaju sa daskama 20mm. Ova košnica zbog svojih konstruktivnih rešenja ima jedinstven ram čija je dužina jednaka širini 10 ramova, a istovremeno i visina saća u ramu jednaka je polovini dužine ili širine 10 ramova. Ta visina rama u skladu sa idejom kompletnog pronalaska omogućuje stvaranje prave zamišljene vazdušne kocke ispod hranilice u 2 ili dve vazdušne kocke u 4 ukrštena nastavka, a istovremeno odredila je i visinu nastavaka od 200mm.

To je jedina košnica sa desetoramnim nastavcima na svetu koja pčelama omogućava izmenu pčela iz ulica u klubetu tokom zime čime se poboljšava kvalitet zimovanja i smanjuje uimsko uginuće (procenat uginulih pčela u zajednici.) Pčelarenje sa Rodnom Vojom je lakše, jednostavnije i sigurnije.

Ona amatera-pčelara početnika za vrlo kratko vreme pretvara u uspešnog pčelara s ne uporedivo boljim rezultatima u odnosu na stare iskusne pčelare koji pčelare sa drugim vrstama košnica ( naravno na istoj paši).

Gore navedeno je potvrđeno u praksi tokom 7 poslednjih godina na pčelinjacima autora gde trenutno ima više od 200 košnica i mnogim drugim pčelinjacima gde se pčelari sa ovim tipom košnica.

Sve ovo čini radost i zadovoljstvo u pčelarenju sa novom košnicom koja je sa svojim nacrtima objavljena u čenevi i svim institutima sveta za intelektualnu svojinu pod šifrom VO 02/076194 A1 sa internacionalnim ispitivačkim izveštajem. Datum internacionalne objave je 3. 10. 2002. godine.

Evropski patentni zavod u Rejsviku u Holandiji novu košnicu Rodna Voja vodi pod šifrom PCT/JU 01/00024 a u Jugoslaviji se vodi od 26. 03. 2001. godine pod zaštitom i šifrom P.227/01. Nova košnica je na međunarodnoj izlozbi inovacija i pronalazaka dobila srebrnu medalju i drugo mesto.

PRELAZ NASTAVAK

Ovo je još jedno neophodno rešenje na putu ka savremenom i rentabilnom pčelarenju. Prelaz nastavak nam omogućava da sa lakoćom sa stare tehnologije pređemo na novu tj. sa LR, Fararove i DB desetoramne košnice pređemo na novu RV košnicu. On se postavlja na pomenute košnice a prilagođen je tako da u njega popreko stane 12 ramova Rodne Voje. O dodatnim mogućnostima Prelaz nastavka neki drugi put. I on je pod šifrom P769/01 opisan i overen u relevantnom domaćem institutu. Obzirom da se radi o posebnim autorskim pravima veća industrijska proizvodnja RV košnica kao i prelaz nastavaka je moguća po dogovoru sa autorom.

Inače svim domaćim pčelarima bez ikakve nadoknade dozvoljavam proizvodnju do 5 košnica Rodne Voje da bi se i sami uverili u sve navedeno zatim da bi naše pčelarstvo osavremenili, povećali pčelinjake i makar u nekim segmentima odveli korak ispred sveta.

 Preporuka urednika sajta. Na stranama 2 i 3, u nastavku, data su neka razmišljanja autora na teme: "Format rama - problem i rešenje" i "Put u budućnost racionalnog pčelarenja".

Navodi autora su interesanti, pa preporučujem da ih pročitate.

Strana 2

 

 

Rojevi

Manji pčelinjaci

Matice

Pribor i oprema

Propolis

Med

CD i DVD

Razno

Kontakt

VAŠ BANER OVDE

Copyright © 2005. Slobodan Ž. Janković; Urednik i webmaster